KARAR:1
               
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden gelen kamyonetlerin istiap (azami yüklü ağırlık) haddelerinin arttırılması talebimize istinaden gelen 24/09/2013 tarih ve 85649108-120.99/3607 sayılı yazısı görüşüldü.
              
Sözkonusu yazının meslek grubu üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulmasına.23.10.2013.05 
 
KARAR:2
                
Meslek Komite toplantılarımızın her ay Meclis Toplantısından iki  hafta önceki Çarşamba günleri saat:10.00'da yapılmasına.23.10.2013.05 

KARAR:3
              
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.03.2013.49

              
KARAR:4
              
Dilek ve temenniler dinlendi.12.03.2013.49

Haber Tarihi : 31/10/2013
Paylaş