KARAR:1
                        
Meslek grubu üyelerimizin katılımlarıyla, 13 Kasım 2013 Çarşamba Günü Saat:09.30'da, Seçkin Otel'de, davetiye (LCV'li ve geri dönüş yapmayan üyelerimizin telefonla aranarak teyit alınması) dizayn, basım ve dağıtım masraflarının da Komite Bütçemizden karşılanmak üzere, kahvaltılı tanışma ve kaynaşma toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.24.10.2013.05

KARAR:2
Otellerce her gece internet üzerinden iletilen konaklayanlara ait listenin İnternet kesintileri ve/veya sistemsel arızalar nedeniyle iletilemediği zamanlarda mevcut uygulama en yakın karakola elden teslim edilmesi şeklindedir. Üyelerimiz elden bu listeyi iletmek hususunda sıkıntıya düşmektedirler.

Elden iletme imkanı her zaman bulamayan işletmelerin sözkonusu listeyi faks veya alternatif e-mail adresine gönderip telefon ile mevcut karakoldan teyit edilmek suretiyle gönderilmesi hususunda Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.24.10.2013.05 

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.10.2013.05

KARAR: 4

Dilek ve temenniler dinlendi.24.10.2013.05

Haber Tarihi : 31/10/2013
Paylaş