KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi 'nin 2011/902 Esas  sayı ve 02/10/2013  tarihli makine operatörü aylık kazanç tespiti ile ilgili  yazısı görüşüldü.
 
Komitemizce yapılan araştırma neticesinde ilgili  yazıda özellikleri belirtilen  12 yıllık saha sorumlusu makine operatörünün  2010 Aralık ayı  itibariyle  aylık ücreti  net 1100 TL (binyüz Türk Lirası)  olarak belirlenmiş olup adı geçen mahkemeye bildirilmesine.31/10/2013.06

KARAR:2
 
Kentsel dönüşüm ve şehrimizin daha iyi yapılaşmasını sağlamak adına ortak çalışmalar gerçekleştirmek için 18.meslek komitesi ile ( müşterek komiteler toplantısı öncesi) ortak toplantı gerçekleştirilmesine.31/10/2013.06
 
KARAR:3
 
Ticaret birimimizce “İnşaat ve teknolojileri” konularını kapsayan  yurt içi ve yurtdışı  fuarları ile ilgili  araştırma yapılarak komitemize bildirilmesine.31/10/2013.06

Haber Tarihi : 5/11/2013
Paylaş