KARAR:1 
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 13/03/2013 tarih 6904893/47-159 sayılı yazısı  görüşüldü.
                    
Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.21.08.2013.04

KARAR:2
                   
İlimizde faaliyet gösteren ve Odamıza kayıtlı gerek özel güvenlik hizmeti veren gerekse de elektronik güvenlik firmaları temsilcileri ile bu hizmeti ihale ile alan gerek özel şirket gerekse kamu kurum ve kuruluşlarına, ihale teklif dosyalarının (teknik şartnamelerin) nasıl ve ne şekilde hazırlanmasıyla alakalı olarak Odamız İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisince araştırma yapılarak eğitim semineri düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.21.08.2013.04

                    
KARAR:3
                    
Meslek grubumuzdaki temizlik hizmeti veren şirketlere yönelik olarak Odamız İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisince hazırlık yapılarak hijyen eğitimi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.21.08.2013.04

Haber Tarihi : 5/11/2013
Paylaş