KARAR:1
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 09/09/2013 tarih 69064893/47-10649, 26/09/2013 tarih 69064893/54010106019/11494  sayılı yazısı  ile Sakarya Hayırseverler Derneği Başkanlığının 18/09/2013 tarih ve 12 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kurumlara bildirilmesine.27.09.2013.05

KARAR:2
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği İl Milli Müdürlüğü'nün 04/09/2013 tarih 69307580/752.012298955 sayılı yazısı  ile Türkiye Diyanet Vakfı Hendek Şubesi Başkanlığının 13/09/2013 tarih ve Şb.5404.041/20 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kurumlara bildirilmesine.27.09.2013.05

KARAR:3
                   
Bundan sonraki Komite toplantımızı Sakarya Üniversitesi Teknopark'ta  faaliyet gösteren  grubumuz üyesi firmalarla 31 Ekim 2013 Perşembe Günü saat:17.00'de yapılmasına.27.09.2013.05

Haber Tarihi : 5/11/2013
Paylaş