KARAR:1
   
Meslek  grubu  üyelerimize  yönelik “Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi”nin 7-8 Ocak 2014 tarihine alınması, grup üyelerimize sms, mail ve basın yoluyla bilgilendirme yapılması, eğitim için oluşabilecek masrafların Odamız tarafından karşılanması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.07.11.2013.07               
    
KARAR:2
                
Odamız ve Sakarya Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile ilki 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde olmak üzere, daha sonra da periyotlar halinde LPG Sertifika Eğitiminin Odamızda yapılması, grup üyelerimize sms, mail ve basın yoluyla bilgilendirme yapılması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.07.11.2013.07
               
KARAR:3
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.11.2013.07   
   
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.07.11.2013.07          
Haber Tarihi : 18/11/2013
Paylaş