KARAR:1 
Dastaş Demircioğlu Ağaç San.Tic.A.Ş.'nin, kontrplak üretimiyle alakalı Dünya'da ve Ülkemizde orman emvalinin (tomruk) kalitesinin geçmiş yıllara nispeten düşmesi sonucu orman emvalinden (tomruk) kontrplak üretimdeki fire ve zaiyat oranının yeniden değerlendirilmesini talep ettiği 04/09/2013 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Meslek Komitemizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; Dünya'daki ve Türkiye'deki tomruk kalitesinin düşmesi ve nihai ürün kalitesinin çok yüksek standartlarda olmasından ve üretim aşamalarında; tomruk boylama, kesim payı bırakma, tomruk kabuk alma ve düzeltme, soyma firesi, kurutma firesi, kesim fireleri ve son çapak alma, tomruk göbek firesi, pres fireleri ve nihai ütün ebatlama fireleri olarak  bir çok safhada üretimde zayiat verilmesinden dolayı İlimizde  1 m3 tomruktan 0,280 m3 ila 0,350 m3  kontrplak üretilebileceğini ve ortalama %65 ila % 72 arasında fire ve zayiat verebileceği kanaatine varılmıştır. 25.11.2013.06

KARAR:2  
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.11.2013.06

KARAR:3  
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.25.11.2013.06

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş