KARAR:1

All risk (bütün riskler) sigortası yaptıran müteahhit firmaların, kurumların süre uzatımı vermesi ve bununla birlikte hasarsızlık yazısı vermemesi nedeniyle, poliçe süre uzatımı zeyillerinde acentelerde yaşanan  aksaklıkların giderilmesi ile ilgili olarak Odamızın inşaatla ilgili meslek komitesine ve Sakarya'daki resmi kurumlara konunun ayrıntılı olarak Ticaret Servisi'nce yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.22.11.2013.07

KARAR:2
Bazı  Kurumlarda özellikle çok sık şikayete konu olan TÜVASAŞ'taki eski çalışanlar ve hali hazırda çalışmakta olan şahısların çantacılık faaliyetleriyle ilgili şikayetleri, Odamıza kayıtlı acentelerin, ilgili madde de eklenerek uyarılması ve Odamız Ticaret Servisince TÜVASAŞ'la görüşülmesi ve konunun gelişimine göre Hazine'ye yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.22.11.2013.07

KARAR:3
Bazı meslek gruplarında (Emlakçılık) faaliyet gösteren ancak ana iş kolu sigortacılık olmayan işletmelerin tabelalarına sigorta yazılması ve asgari fiziki şartlara uymadıklarından, Odamıza kayıtlı acentelerin, Odamızın emlak ile ilgili meslek komitesine ve SESOB Emlakçılar Odasına, Odamız Ticaret Servisince, ilgili madde de eklenerek uyarı yazısı yazılması ve konunun takip edilerek gelen şikâyetlerin Hazine'ye bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 22.11.2013.07

KARAR:4
5684 sayılı sigortacılık kanunun 23.Madde ve 16. Fıkrasında “(16)Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın sözleşmeyi feshetmesi yada kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı düşer.'' diyerek kanun koyucu sigorta acentelerini sigorta şirketlerinden korumuştur.

TURKCELL  GSM firması, kişilerin sigorta poliçe bitiş tarihi bilgilerini 2,99-TL karşılığında hatırlatabilecekleri hususunda reklam yapmaya başlamıştır. Bu bilgiler sadece sigortalıda, sigorta acentesinde, sigorta şirketinde ve TRAMER (T.C. Hazineye Müsteşarlığının bir kuruluşu) de bulunmaktadır. TRAMER dışında hiçbir kişi veya kurum böyle bir işleme onay vermesi eşyanın tabiatına aykırıdır.
Odamız Ticaret Servisince, TRAMER'den bu bilginin nasıl ve ne şekilde TURKCELL'e ulaştığı hususunun aydınlatılması için ilgili kurumlardan bilgi istenmesi konusunun takip edilerek gelen şikâyetlerin Hazine'ye bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.22.11.2013.07

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.11.2013.07

KARAR:7

Dilek ve temenniler dinlendi.22.11.2013.07

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş