KARAR:1
         
Piyasada artan karşılıksız senetlerin önüne geçmek adına firmaların alacakları senetlerin yanında, senet sahibinin nüfus cüzdan fotokopisinin ve senet sahibi adına tapu fotokopisinin istenmesinin, komitemiz tarafından meslek grubu üyelerimize duyurulmasına. 13.11.2013.08

KARAR:2
         
Üyeler ve komiteler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla  Yönetim Kurulumuzca, komiteler arası futbol turnuvası düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.11.2013.08        

KARAR:3
         
Dilek ve temenniler dinlendi.13.11.2013.08

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş