KARAR:1

Sektör olarak meslek grubumuz dâhilindeki; düğün salonu olarak faaliyette bulunan işletmelerin restoran, restoran olarak faaliyet gösteren işletmelerin ise düğün salonu olarak faaliyette bulunduğu herkesçe bilinmektedir. Benzer uygulamaların olabildiği hizmet sektöründeki  bu duruma ülkemizin her yerinde sıkça rastlanılmaktadır.

Ancak şehrimizde bu durumdaki işyerleri  her iki alanda (restoran ve düğün salonu olarak) faaliyette bulunamamakta, bulunmak üzere müracaatında diğer iş kolu için ruhsat verilmemektedir.  Bazı iş yerlerinin ise bu sebeple  tek ruhsat ile her iki alanda (diğeri ruhsatsız olmak üzere ) faaliyette bulunmaktadır.

Sektörümüzde ticari hayatın önünü tıkayan ve ruhsatsız faaliyetlere sebebiyet veren  bu uygulama sebebiyle, -şartları müsait işyerlerine her iki alanda da faaliyet gösterebilmesi  için çift ruhsat verilmesi- hususunda ticaret servisimizce şehrimizdeki belediyelere  yazı yazılmasına.21.11.2013.06

KARAR:2

İlimizde çeşitli branşlarda liseler mevcuttur. Ancak yüksek sporculuk potansiyeline sahip genç nüfus barındıran ilimizde bir spor lisesi bulunmamaktadır.

Bu sporcu potansiyelin eğitim ile değerlendirilmesi için ilimizde bir spor lisesi açılması hususunda ilgili yerlere   girişimlerde bulunulmasına.21.11.2013.06

KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.11.2013.06

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.21.11.2013.06

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş