KARAR:1
           
Bugün saat:15.00'te Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Müşterek Meslek Komite Toplantısı öncesinde, Komitemizce ifade edilecek hususlar genel hatları itibariyle görüşülmüştür. 26.11.2013.06
 
KARAR:2         
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.26.11.2013.06
          
KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.26.11.2013.06
Haber Tarihi : 5/12/2013
Paylaş