KARAR:1
 
Uzun yıllar işveren olarak çalışarak Bağ-Kur emeklilik primlerini düzenli olarak ödeyenler, emekli olduktan sonra ise yanlarında işçi olarak çalıştırdıkları kişilerin emeklilik  maaşlarından daha az emekli maaşı almaktadırlar. Konu hakkında Odamızca ilgili kurumlar nezdinde bu emeklilik maaşlarındaki orantısızlıklarının giderilmesi hususunda girişimlerde bulunulmasına.05.12.2013.07         

KARAR:2                   
 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.12.2013.07

KARAR:3                  
 
Dilek ve temenniler dinlendi.05.12.2013.07

Haber Tarihi : 11/12/2013
Paylaş