KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya İş Mahkemesinin 19/11/2013 tarih ve 2013/510 Esas sayılı  4 yıllık tecrübeye sahip bir aşçının 2013 yılı Nisan ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık ücretin sorulduğu yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmada söz konusu ücret; net 1.200,00-TL(BinikiyüzTürkLirası)olarak  tespit edilmiş olup adı geçen mahkemeye bildirilmesine.12.12.2013.07

KARAR:2

Odamız, Sakarya Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(SAMEK)ile işbirliği yapılmak suretiyle Turizm (otelcilik-restoran) sektöründeki yetişmiş personel sorununa çözüm olmak adına, 
1-Servis elemanı
2-Kat hizmetleri
3-Aşçı yamağı
Bölümlerinde  eğitim -sertifika programları düzenlenmesi,
Ayrıca, Sektörümüzdeki personellere ilk yardım eğitimi düzenlenmesi,
Hususlarında Genel Sekreterlik ve Araştırma–Eğitim birimimizce komite başkanlığımızla koordineli olarak  gerekli çalışmaların yapılmasına.12.12.2013.07 

KARAR:3
          
Meslek Liseleri stajyer öğrencilerinin  staj yapacağı iş yerleri belirlenmesinde öncelikli olarak Sakaryalı işletmelerin tercih edilmesi konusunda görüşmek yapmak üzere -Yönetim Kurulumuzdan bir temsilci ile birlikte- İl Milli Eğitim Müdürümüzün ziyaret edilmesine.Özel kalem birimimizce gerekli randevunun alınmasına.12.12.2013.07

KARAR:4
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.12.2013.07

KARAR:5
           
Dilek ve temenniler dinlendi.12.12.2013.07

Haber Tarihi : 19/12/2013
Paylaş