KARAR:1
              
Odamız Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında da bahsedildiği üzere, Sanayi ve Ticaret ile uğraşan iş yeri sahibi üyelerimizin emekliliklerinde piyasa şartlarında yeterli olabilecek emekli aylığı alabilmeleri ve Emekli olup ticari ve sınai faaliyetine devam eden üyelerimizin de emekli maaşlarından yapılan %15'e kadar kesintilerin kaldırılması,  hususunda Genel Sekreterlikçe bir çalışma yapılmasına.13.12.2013.07
               
KARAR:2 

Sektörümüzde karşılaşılan aşağıdaki sorunlar görüşülmüş olup çözüme kavuşturmak adına  ticaret birimimizce gerekli çalışmaların yapılmasına,
                
1-E-haciz uygulamasının incelenerek mükellefleri sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlenme yapılması- özellikle hesap bloke uygulamasının kaldırılması için komitemizle koordineli olarak çalışma yapılmasına ilgili yerlere başvuruda bulunulmasına.
 
2-Ticari faaliyetlerde yaşanılan daralmaya karşılık KOSGEB CANSUYU kredilerinin tekrar uygulamaya sokulması hususunda gerekli girişimlerin yapılmasına,
 
3-Yeni kanunlarla gelen  çek  düzenlemeleri sebebiyle, ticari faaliyetlerin kredi kartları ağırlıklı  olarak devam etmek durumunda kalmasına  karşın  beyazeşya–elektronik sektöründe kredi kartları taksitlerinin 9 ay'a kadar Sınırlandırılması ve kredi kartı limit yükseltilmesinde karşılaşılan sınırlamalar sektörümüzdeki  ticari hayatı iyice daraltarak  sıkıntılar yaşatmaya  başlamıştır.  
Bu konunun TOBB ‘ne aktarılarak gerekli girişimlerde bulunulmasına.

Hususlarının yönetim kurulumuza arzına.13.12.2013.07

Haber Tarihi : 19/12/2013
Paylaş