KARAR:1                 
                    
Genel Sekreterlikçe, Komitemize havale edilen Neutec İlaç San.Tic.A.Ş.'nin, üretim faaliyetleri ile ilgili fire ve zayiat oranlarının tespiti hususundaki 28/11/2013 tarihli dilekçesi olup, görüşüldü. İlgili Firmanın geçmiş dönemdeki fire ve zayiat oranları ve Firmanın beyanı üzerine, maksimum fire ve randıman nispetleri aşağıda belirtildiği şekilde olduğu kanaatine varılmıştır. Daha kesin netice alabilmek için uzman kişilerden görüş alınabileceği hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.12.2013.08                      

TERAPÖTİK ETKİ TÜRÜ       ORTALAMA % FİRE
                         
ANALJEZİK                                  4,00%
ANTİASTIM                                  8,00%
ANTİBAKTERİYEL                        4,00%
ANTİDEMANS                              5,00%
ANTİDEPRESAN                          3,00%
ANTİDİYABETİK                           6,00%
ANTİENFEKTİF                            7,00%
ANTİENFLAMATUAR                    4,00%
ANTİEPİLEPTİK                            3,00%
ANTİHİPERTANSİF                       7,00%
ANTİHİSTAMİNİK                          4,00%
ANTİİSKEMİK                               3,00%
ANTİKOLESTEROL                       6,00%
ANTİNEOPLASTİK                        6,00%
ANTİOSTEOPOROZ                      6,00%
ANTİPSİKOTİK                              5,00%
ANTİTROMBOTİK                          5,00%
ANTİVİRAL                                    8,00%
EREKTİL DİSFONKSİYON              6,00%
İNHALER                                       7,00%
MİNERAL DESTEKLERİ                  4,00%
MUKOLİTİK                                    3,00%
PROTON POMPASI İNHİBİTÖRÜ     5,00%
PSİKOANELEPTİK                          5,00%
Steroid / İnhaler                             13,00%
VİTAMİN B                                      3,00%
VİTAMİN C                                      6,00%
                      
KARAR:2
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.12.2013.08                    

KARAR:3
          
Dilek ve temenniler dinlendi.13.12.2013.08 

Haber Tarihi : 19/12/2013
Paylaş