KARAR: 1
Ekim/2009 ayında yapılacak olan Meslek Komitesi toplantısına, 16. Meslek
Komitesi başkanı Sn. Ali ESEN'in davet edilmesine.24.09.2009.08
KARAR: 2
S.A.T.S.O. tarafından bastırılıp dağıtımı yapılan sözleşmelerden Oda'mızdan
temin edilmesine, sözleşmeler olmadan tapu müdürlüklerinde işlem yapılmayacağını ve Tapu Müdürlükleri ile bu hususta yapılan yazışmaların bilgisinin Emlak işi yapan üyelerimize bildirilmesine.24.09.2009.08
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.09.2009.08
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.24.09.2009.08
Haber Tarihi : 1/10/2009
Paylaş