KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 12/11/2013 tarih 69064893/13484, 19/11/2013 tarih 69064893/54010100745/13775, 02/12/2013 tarih 69064893-47-159/14227, 03/12/2013 tarih ve 69064893/54010100585/14379, 09/12/2013 tarih ve 69064893/54010101985/14739 sayılı yazıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/11/2013 tarih ve 28392088/752.01.03/3509187 sayılı yazısı ve Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 10/12/2013 tarih ve 45213172-010.99-1726 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüklere yazılı olarak bildirilmesine.26.12.2013.08
                   
KARAR:2
                    
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak 26 Aralık 2013 Perşembe Günü öğleden sonra, Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda bir eğitim seminer düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına 26.12.2013.08
                   
KARAR:3
                   
30 Aralık 2013 Pazartesi Günü Saat:9:00'da, Tuna TAN Tesislerinde, Meslek grubu üyelerimize yönelik olarak, 2013 Yılı değerlendirmesi ile mesleki sorunlarımızın görüşüleceği kahvaltılı grup toplantısı yapılmasına ayrıca Komite Bütçemizden karşılanmak üzere ve kahvaltıda üyelerimize dağıtılmak üzere bloknot yaptırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.26.12.2013.08                                       
                   
KARAR:4
                   
Yönetim Kurulumuz tarafından Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, imar planı ilk defa yapılacak alanlara ilişkin Odamız görüşlerini talep ettiği 11/12/2013 tarih ve 85421345-045.01/3442-11216 sayılı yazısı görüşüldü.
                  
KARAR:5
                  
Komitemize çok yoğun bir şekilde bilirkişi talepleri gelmektedir. Mevzuat Komisyonumuzca bu tür taleplere cevap verilmemesi durumlarının sonuçları hakkında çalışma yapılmasına. 26.12.2013.08
                   
KARAR:6
                   
Meslek grubumuz yeni üyelerine Oda kayıt levhalarının Komitemiz aracılığıyla dağıtılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.26.12.2013.08
                   
KARAR:7
                   
Komite toplantılarından bir hafta öncesi,  meslek  grubu  üyelerimize  komite  toplantısında gündeme alınıp tartışılmasını istedikleri konuların  iletilmesi için toplu e-mail gönderimi uygulaması teklifimizin  Yönetim Kurulumuza arzına.26.12.2013.08
Haber Tarihi : 9/1/2014
Paylaş