KARAR:1
   
TABGİS'in   bize   vermiş  olduğu   bilgiler    doğrultusunda   LPG  Sorumlu Müdür Sözleşmeleri her istasyon için 1 kişi ile sınırlı idi ve bu sınırlamaya 3 istasyona bakabilme kolaylığı getirilmiştir.  LPG  Sorumlu Müdür bulundurma karnesi de kaldırılmıştır. Bununla ilgili meslek grubu üyelerimize Ticaret Servisimizce hazırlanacak bilgilendirme e-mail'i ve sms'nin gönderilmesi teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.02.01.2014.09   

KARAR:2
   
01.01.2014  Tarihinde   uygulamaya   geçilen   İş   Güvenliği   Uzmanı   ve   Doktor bulundurma zorunluluğunun meslek grubu üyelerimize Ticaret Servisimizce hazırlanacak bilgilendirme e-mail'i ve sms'nin gönderilerek duyurulması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.02.01.2014.09                  

KARAR:3
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.01.2014.09  
   
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.02.01.2014.09

Haber Tarihi : 9/1/2014
Paylaş