KARAR:1
           
Son günlerde Bölgemizde hırsızlık olaylarının arttığını üyelerimizden gelen şikâyetlerden anlamaktayız. Alınan bilgilerde sözkonusu hırsızlık olaylarının faillerinin birçoğunun yakalanamadığı, yakalananların ise cezalandırılmadan salındığı söylenmektedir. Gerektiğinde Komitemize şikâyette bulunan üyelerimizin şirket adlarını Yönetim Kuruluna bildireceğiz.
          
Maalesef bu tür hırsızlık olaylarında adaletin aciz kaldığı, cezaların caydırıcılıktan uzak olduğu bilinmektedir. Bu tür hırsızlık olaylarına maruz kalan üyelerimiz çaresizlik içinde kaldığından Komitemiz aracılığıyla Odamızın Üyelerine sahip çıkmasını istemişlerdir.
          
Bu itibarla güvenlik önlemlerinin arttırılması hırsızlıkların önlenmesine çare olmadığı ifade edildiğinden koruma, kollama ve cezai yaptırımların arttırılması için gereğini yapacak yetkili kurumlara ve bu tür olaylarda takibin hızlandırılmasına dair yazıların yazılmasını talep etmekteyiz.
         
Diğer önemli bir husus; sözkonusu hırsızlık olaylarında risklerin sigorta şirketlerince karşılanamadığı da söylenmektedir. Bu konunun da araştırılarak bu tür mağduriyetlerin giderilmesinde sigorta komitesiyle ortak çalışma yapılmasını talep etmekteyiz.
       
Ayrıca; bu çalıntı malların piyasada talep gördüğü ve satın alınmalarının yapıldığı hurdacıların da resmi kurumlarca denetlenerek takip altına alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.31.12.2013.07
           
KARAR:2       
           
Komitemize bağlı hafriyatçılar grubunun yetişmiş iş makinaları operatörü açığının giderilmesi için UMEM uygulamalarındaki örneğin bu sektöre uygulanmasının sözkonusu açığın kapatılmasına katkısı olacaktır. Yönetimin konu hakkında çalışma yapmasına.31.12.2013.07  
           
KARAR:3
           
Meslek Komite toplantılarında görüşülen konuların ve alınan kararların yazılması esnasında ekran görüntüsünün bütün komite üyelerince görülerek yazdırılabilmesi için gerekli donanımın temin edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.31.12.2013.07 
           
KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.31.12.2013.07
Haber Tarihi : 9/1/2014
Paylaş