KARAR:1
TOBB'nin, sigorta acenteliği açabilme yeterlilikleri konusundaki 13.12.2013 tarih ve 25502 sayılı cevabi yazısı  görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.25.12.2013.08

KARAR:2

22 Kasım 2013 Tarihindeki komite toplantımızda aldığımız 2 ve 3 no'lu kararlar gereği Odamız tarafından yapılan çalışmalar görüşüldü ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Malumat hasıl olduğuna.25.12.2013.08

KARAR:3

2013 Yılında Meslek Komitemizce alınan kararlar neticesinde Odamız tarafından yapılan yazışmalar ve bunlara istinaden gelen cevabi yazılar  görüşülüp, 2013 yılındaki faaliyetlerimiz ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 25.12.2013.08

KARAR:4

Meslek Komitemizce 2014 yılı içerisinde, sektörümüzde yaşanan sıkıntı ve sorunları gidermek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetler  görüşülüp,  değerlendirmelerde bulunuldu.25.12.2013.08

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.12.2013.08

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.25.12.2013.08

Haber Tarihi : 9/1/2014
Paylaş