KARAR: 1  
Ülkemize ithal bitki girişinde topraklı olarak ülkeye girişinin önlenmesi konusunda Tarım Bakanlığı ve Çevre Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.25.09.2009.07
KARAR: 2
2010 yılı Ocak ay'ı içerisinde Almanya'da düzenlenecek olan Uluslar arası Bitki Fuarı'na katılımın sağlanması yönünde çalışma yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.25.09.2009.07
KARAR: 3  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.09.2009.07
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.25.09.2009.07
Haber Tarihi : 1/10/2009
Paylaş