KARAR:1

Komite olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut KÖSEMUSUL'un ve Meclis Başkanımız Sayın A.Akgün ALTUĞ'un ziyaret edilmesine.
 
Gerekli randevunun özel kalem birimimizce alınarak komite üyelerine  bildirilmesine.08.01.2014.07 

KARAR:2

İlimiz sanayisi için ihtiyaç haline gelen , içinde 250 m2, 500m2, 750m2 ve 1000 m2 lik işyerlerinin yer alacağı  yeni küçük sanayi sitelerinin yapılması için, yer tespiti hususunu görüşmek üzere komite olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Mahmut Kösemusul ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU ‘nun ziyaret edilmesine.
Gerekli randevunun özel kalem birimimizce alınmasına.08.01.2014.07

KARAR:3

Komite üyeleri olarak  sektörel sorunları görüşmek  üzere meslek grubumuzdaki üyelerimize yönelik ziyaretlerin gerçekleştirilmesine.08.01.2014.07

Haber Tarihi : 15/1/2014
Paylaş