KARAR:1
            
Odamız Ticareti Geliştirme Komisyon Başkanlığı'nın,  Komitemize gönderdiği yazısı görüşüldü. Sözkonusu faaliyete, Meslek Grubumuz etiketle çalışmadığından katılımımızın sadece faydalanma yönünde olabileceği hususunun Yönetim Kurulumuzun bilgilerine sunarız.08.01.2014.10

KARAR:2
           
Komitemizce, “2013 Doğalgaz Futbol Turnuvası” hazırlık çalışmalarına başlanılmasına.08.01.2014.10                                    
KARAR:3
         
Doğalgaz tesisatları konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla bilboard reklamları verilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzca gerekli çalışmaların yapılmasına.08.01.2014.10                                    

KARAR:4
         
Dilek ve temenniler dinlendi.08.01.2014.10                                    

Haber Tarihi : 15/1/2014
Paylaş