KARAR:1
            
Komite olarak hazırlamış olduğumuz Aşağıdaki metnin Yönetim Kurulu Başkanımıza ve yönetim kurulumuza sunulmasına.
            
Konuyla ilgili Basın servisimizce komitemizle koordineli  Oda web sayfamızda haber yapılmasına.
           
“Bizler Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında Telekomünikasyon ve Bilişim meslek mensuplarından oluşan 31. Meslek Grubu olarak  BDDK tarafından 31.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 01.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Telekomünikasyon Sektöründe kredi kartı ile taksitlendirmeye son veren, bilişim sektöründe ise taksit sayılarının sınırlandırma uygulamasına şiddetle karşıyız.
 
Bu uygulama sektörün büyümesini engelleyeceği gibi binlerce istihdam sağlayan Telekomünikasyon ve Bilişim sektörünü zor duruma düşürecektir.
 
Meslek mensuplarının ticaretini yaptığı ürünlerin daha çok ithal ürünlerden  oluşması ve bu ithalatın cari açığın büyümesine sebep olmasından dolayı böyle bir uygulamanın gerçekleştiği kanaatindeyiz. Ancak sorunun çözümü yasaklayıcı olup  sektörü tamamen bitirmek yerine, yerli üretimin önünü açmak ve yabancı üreticilerin üretimlerini ülkemizde yapmasını sağlamak olmalıdır.
 
Uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra ürünlerin temini için farklı yollar aranacaktır. Taksitli ürün almak isteyen kullanıcılar senet ile yüksek fiyat ile satış yapan satıcılara yönelecek ve daha pahalı şekilde ürünleri temin edecektir. Yurt dışından yasa dışı yollar ile ürün gelişi artacak ve büyük bir vergi gelir kaybı oluşacaktır.
 
Tüm Dünya da  iletişim ve bilişimin kullanımı  hızla artarken, böyle bir uygulama çağdaş Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engelleyecektir.
 
Yürürlüğe girecek uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkan ve Yönetiminin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gerekli girişimlerde bulunarak, meslek mensuplarını mağdur edecek uygulamanın iptal edilmesini arz ve talep ederiz.”

Ayrıca: Haber metninde  “31.Meslek grubu olarak ; ülkemizde üretilen Cep telefonu istiyoruz. Böylelikle vergi yükünün altında ezilen vatandaşlarımıza daha ucuza bu ürünleri sunar ülkemiz dövizinin yurtdışına çıkması engelleyebiliriz.
             
Ülkemizin en hızlı ticaretine sahip sektörü olan iletişim telekomünikasyon hizmetlerinin çıkacak BDDK kararıyla geri dönülemeyecek hasara uğrayacaktır.
              
Bu yasanın tekrar gözden geçilerek yerli üretime ve bu alanda AR-GE çalışmalarına hız verilmesini istiyoruz. Kontör kartlarının taksitlendirilmesinin önlenmesi ile sektörün kirlenen algısının ve Pos tefeciliğinin önüne geçilmesini sonuna kadar destekliyoruz.
              
Ancak Mobil telekomünikasyon cihazları 9 aya kadar taksitlendirilip ilerleyen zamanda yerli üretim cihazlarla sektörde denge sağlanabilir. Böylelikle tüketiciler telekomünikasyon hizmetlerinden mahrum kalmayıp dünya şartlarında gelişmekte olan iletişimin hızına yetişmiş olacağız.”  Şeklinde Komitemiz açıklaması olarak yer almasına.21.01.2014.08

KARAR:2

Sakarya valiliği ticaret il müdürlüğü  il tüketici hakem heyetine ; meslek grubu üyemiz ;Fahri ÖZDEMİR asil ve İmdat DELİCAN yedek üye olarak bildirilmesine.

Ferizli kaymakamlığı ilçe tüketici hakem heyetine  meslek grubu üyemiz Ahmet ŞEHİT  asil ve Enes SEVİNDİK yedek üye olarak bildirilmesine.21.01.2014.08 

Haber Tarihi : 31/1/2014
Paylaş