KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 25/12/2013 tarih 69064893/15237, 31/12/2013 tarih 69064893/54160145308 ve 16/01/2014 tarih 69064893-47-811/404 sayılı yazıları ile  Emek Petrol Ürünleri Tic. ve San.Ltf.Şti.'nin, bina ve arsa değerinin tespitini talep ettiği 06.01.2014 tarihli yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe ve şirkete yazılı olarak bildirilmesine.22.01.2014.09

KARAR:2
                   
Merkez Çelik San. ve Tic.A.Ş.Adapazarı Şubesi'nin, çalışanlarına “Süpürge araçları operatörlük eğitimi” talep ettiği 09/12/2013 tarihli yazısı görüşüldü.
                 
Konuyla ilgili olabilecek meslek gruplarına Odamız İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisimizce hazırlanacak metnin Bilgi-İşlem Servisince toplu e-mail duyurusu yapılmasına. 22.01.2014.09

KARAR:3
                   
Odamız Ticareti Geliştirme Komisyonu'nun, “İndirimli Alışveriş Kampanyası Projesi” ile ilgili sektör belirleme çalışmaları kapsamında, komite üyelerimizden projeleri hakkında görüş ve öneri talep ettikleri yazısı görüşülüp, değerlendirmelerde bulunuldu.22.01.2014.09 

KARAR:4
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.01.2014.09
                   
KARAR:5
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.22.01.2014.09

Haber Tarihi : 31/1/2014
Paylaş