KARAR:1 
                       
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Davacı Kadir AYDIN ile Davalı Erol MENGENE arasında görülmekte olan tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle, Geyve Orman İşletmesinde çalışan Davacı Kadir AYDIN'ın, ağaç alım satım işinden aylık kazancının sorulduğu 27/12/2013 tarih ve 2013/908 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Davacı Kadir AYDIN'ın, ortalama aylık kazancı, üretici veya alım-satımcı olup olmadığına, sermaye yapısı, mal alım ve satış potansiyeli ile alış ve satışlarında vadeli veya peşin yapılması ve benzeri gibi bir çok değişken faktörlere bağlı olduğundan Meslek Komitemizce tespit edilememiştir. Davacı kişinin bağlı olduğu Vergi Dairesine verdiği bilançolar üzerinden sorgulanması gerekliliği kararını almıştır.27.01.2014.08

KARAR:2  
                       
2014/Eylül ayında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan “27.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı”nın, 2014/Ağustos Ayı içerisinde grubumuz üyelerine toplu e-mail yoluyla duyurusunun yapılmasına ve yeterli talep sağlanılması halinde otobüs tahsisinin sağlanması ve Ticaret Servisimizce sözkonusu fuarla ilgili organizasyonun yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 27.01.2014.08

KARAR:3   
                        
Odamız Ticareti Geliştirme Komisyon Başkanlığı'nın, Komitemize gönderdiği “İndirimli Alışveriş Kampanyası”yla ilgili yazısı görüşüldü ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.27.01.2014.08 
                       
KARAR:4
                       
Odamız 32.Meslek Komitesinin yapmış olduğu Organize Sanayi Bölgesi yer çalışmasıyla ilgili olarak 25.Meslek Komitemizin de ihtiyaçları gereği ortak çalışma yapmayı talep etmekteyiz. Yapmış olduğumuz sözlü mutabakat neticesinde bu konuyla alakalı 32.Meslek Komitesinin ilk toplantısında katılma talebinde bulunuyoruz. Konunun 32.Meslek Komitesinin ilk toplantısına alınmasını talep etmekteyiz. Gerekli çalışmanın yapılmasını arz ederiz. 27.01.2014.08 
                       
KARAR:5
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.01.2014.08
                       
KARAR:6
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.27.01.2014.08

Haber Tarihi : 31/1/2014
Paylaş