KARAR:1

Hazine müsteşarlığı tarafından Karayolları Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin 2013/19 nolu Genelgenin acentelere duyurulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.24.01.2014.09

KARAR: 2

Komitemiz tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde görüşülen 4 nolu karara istinaden TURKCELL  GSM firması, kişilerin sigorta poliçe bitiş tarihi bilgilerini 2,99-TL karşılığında hatırlatabilecekleri hususunda reklam yapmaya başlamıştır. Bu bilgiler sadece sigortalıda, sigorta acentesinde, sigorta şirketinde ve TRAMER (T.C. Hazine Müsteşarlığının bir kuruluşu) de bulunmaktadır. TRAMER dışında hiçbir kişi veya kurum böyle bir işleme onay vermesi eşyanın tabiatına aykırıdır.

Odamız Ticaret Servisince, TRAMER'den bu bilginin nasıl ve ne şekilde TURKCELL'e ulaştığı hususunun aydınlatılması için ilgili kurumlardan bilgi istenmesi konusunun takip edilerek gelen şikâyetlerin komitemiz ve Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan çalışma sonucu Hazine'ye bildirilmesi neticesinde 31.12.2013 tarihinde Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi tarafından gelen cevabi yazının acentelere duyurulması,  ayrıca acenteler açısından önemli olan bu kararın örnek teşkil etmesi bakımından TOBB Sigortacılık müdürlüğüne, Sigorta acenteleri icra komitesine, TOBB' a bağlı odaların ilgili meslek komitelerine yazı ile duyurulmasına ve konu ile ilgili bir metin hazırlanarak basın duyurusu yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına.24.01.2014.09

KARAR:3

22 Kasım 2013 tarihinde alınan yetkisiz sigortacılık faaliyetlerinde bulunan kurum çalışanları ve meslek grupları ile ilgili konunun örnekleri ile birlikte yönetim kuruluna sunularak resmi işlemlerin başlaması hususunun yönetim kuruluna arzına.24.01.2014.09

KARAR:4

Odamız 17.Meslek komitesi tarafından hırsızlık ile ilgili sigorta hasarlarında yaşadıkları sorunlarla ilgili yollanan yazıya istinaden odamız bünyesinde bulunan tüm meslek komitelerine yönelik Yangın poliçeleri ve hasarları ile ilgili komitelerin görüşü alınarak istenmesi durumunda odamızda profesyonel yöneticilerin katılacağı bir konferans organizasyonun yapılması hususunun yönetim kurulumuza arzına.24.01.2014.09

KARAR:5

Odamıza kayıtlı acentelerimizin şikayetlerini göz önünde bulundurarak mini hasarla ilgili olarak anlaşmalarını tekrar gözden geçiren Groupama Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğüne teşekkür yazısı yazılması hususunu. Ayrıca komite üyeleri ile birlikte Groupama Genel Müdürlüğü'nün ziyaret edilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına.24.01.2014.09

Haber Tarihi : 31/1/2014
Paylaş