KARAR:1
           
Sakarya Nehri'nin Karasu'dan denize döküldüğü yerde deniz ürünleri ve balıkçılıkla iştigal eden esnaflarımızın kullanımı için mendirek projesi ilgili Bakanlık tarafından yapılmış ancak bugüne kadar söz konusu iş ihale edilmemiştir.
          
Mendireğin yapımıyla esnafın can ve mal güvenliğinin sağlanması yanı sıra gerek
Karasu İlçesi gerekse Sakarya ekonomisine kazandıracağı ivme bölgemizin kazancı olacaktır.
          
Her ne kadar Meslek Komitemizin direkt bir sorunu olmamakla beraber Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının sorunun çözümünde oynayacağı rol Şehrimiz ekonomisine önemli katkı sağlayacağından söz konusu ihalenin yapılmasını teminen ilgili makamlarla irtibata geçilmesinin Yönetim Kurulumuza arzına. 28.01.2014.08

KARAR:2                 
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.28.01.2014.08

KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.28.01.2014.08

Haber Tarihi : 10/2/2014
Paylaş