KARAR:1
    
Komitemizce grup üyelerimize yönelik yapmış olduğu araştırma doğrultusunda; ilimizin deprem bölgesi üzerinde olması ve iş kolumuzun 1.derecede riskli gruba girmesi nedeniyle 6331 sayılı iş güvenlik kanunu kapsamında sertifikalı ilk yardım eğitiminin gerekli olduğu tespit edilmiştir.
   
Bu nedenle meslek grubu üyelerimize “sertifikalı ilk yardım eğitimi” ile ilgili organizasyonun  İktisadi Araştırma Servisimizce, eğitim masraflarının her bir katılımcıdan 90.00-TL alınarak ve kalan kısmının Odamız tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi  teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.06.02.2014.10  
    
KARAR:2
   
Bir sonraki komite toplantımıza, akaryakıt istasyonları için istenen TSE belgesi ile ilgili  bilgi vermesi amacıyla TSE Sakarya İl Müdürünün, İktisadi Araştırma Servisimizce davet edilmesi  teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.06.02.2014.10  

KARAR:3
   
03 Ekim 2013 Tarih ve 6. Oturumdaki komite toplantısında alınan karar gereği kömür depolarına kalıcı işyeri ruhsatı verilmesi ile ilgili Adapazarı Belediyesine  Ticaret Servisimizce 09.10.2013 tarihinde yazılan yazıya bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.  

Ticaret Servisimizce söz konusu tarihte yazılan yazının akıbetinin  Adapazarı Belediyesine sorulması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.06.02.2014.10 
       
KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.02.2014.10
  
   
KARAR:5
               
Dilek ve temenniler dinlendi.06.02.2014.10

Haber Tarihi : 12/2/2014
Paylaş