KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/373 Esas Sayı ve 13/12/2013 tarihli yazısı ile talep ettiği, 2011 Yılı itibariyle doğalgaz işinde çalışan düz işçi kaynakçı formen ve işçi çavuşu sıfatındaki çalışanların aylık olarak eline geçen net ücretin ne kadar olabileceği hususu görüşüldü.
Dava konusu 2011 Yılı itibariyle doğalgaz işinde çalışan düz işçinin aylık net 750,00-TL(YediyüzelliTürkLirası), kaynakçı formenin aylık  net 1.250,00-TL (BinikiyüzelliTürkLirası) ve  işçi çavuşunun  aylık net 1.000,00-TL(BinTürkLirası) ücret alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.02.2014.11
          
KARAR:2
          
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen TOBB'nin 07 – 10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek “Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri (ISK-SODEX) Fuarı ile ilgili 21.11.2013 tarih ve 23679 sayılı yazısı görüşüldü. Tüm meslek grubu üyelerimize duyrulması komitemiz tarafından yapılacaktır.05.02.2014.11
         
KARAR:3
 
SATSO'nun güvenirlilik, bilinirlik ve prestiji anlamında Odamıza katkı sağlayacağını ve üyelerimizi memnun edeceğini düşündüğümüz işyerlerinin camlarına yapıştırılacak büyüklükte SATSO Sticker çalışması yapılması ve üyelerimize gönderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.02.2014.11          

KARAR:4

Meslek grubu üyelerimize yönelik Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesince ortaklaşa, 28 Şubat 2014 Cuma saat 15:00'te Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunda “Plakalı Isı Eşanjörleri ve Uygulama Alanları” konulu seminer düzenlenecektir. Odamız İktisadi Araştırma Servisince meslek grubu üyelerimize toplu mail yoluyla duyrulması ve Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesine yazıyla bildirilmesi ve katılımcılara seminer esnasında ikram yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.02.2014.11

KARAR:5

Meslek grubu üyelerimizle AGDAŞ arasında 18 Şubat 2014 Salı günü saat 14:00'te Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunda paylaşım toplantısı yapılması, toplantı  esnasında katılımcılara ikram yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.02.2014.11

KARAR:6
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili meslek komitemize özel alınan fiyatların meslek grubu üyelerimize komitemiz tarafından bildirilmesine.05.02.2014.11     

Haber Tarihi : 12/2/2014
Paylaş