KARAR: 1
Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adapazarı Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kaldırımların işgalinin önlenmesine yönelik “Sıfır İşgal” uygulaması şehrimiz esnafına zarar vermektedir. Bu uygulamanın durdurulması, Ülkemizde ve Dünyadaki modern şehirlerdeki uygulamaların incelenerek şehrimizde hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.06.10.2009.10
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.10.2009.10
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.10.2009.10
Haber Tarihi : 7/10/2009
Paylaş