KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2012/476 Esas sayı  ve 21/01/2014 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  proje satış sorumlusu olarak çalışan bir kişinin 2011 yılı Aralık ayı  itibariyle alabileceği ortalama  aylık  ücret hususu görüşüldü.

Söz konusu aylık ücret olarak belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti olabileceğinin adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.06.02.2014.09

KARAR:2                   
  
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Davacı Kadir AYDIN ile Davalı Erol MENGENE arasında görülmekte olan tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle, Geyve Orman İşletmesinde çalışan Davacı Kadir AYDIN'ın inşaat ve hafriyat firmasının inşaat hafriyat işlerinden aylık kazanıcının sorulduğu 27/12/2013 tarih ve 2013/908 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Davacı Kadir AYDIN'ın, ortalama aylık kazancı, üretici veya alım-satımcı olup olmadığına, sermaye yapısı, mal alım ve satış potansiyeli ile alış ve satışlarında vadeli veya peşin yapılması ve benzeri gibi bir çok değişken faktörlere bağlı olduğundan Meslek Komitemizce tespit edilememiştir. Davacı kişinin bağlı olduğu Vergi Dairesine verdiği bilançolar üzerinden sorgulanması gerekliliği kararını almıştır.06.02.2014.09

Haber Tarihi : 12/2/2014
Paylaş