KARAR:1
            
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Davacı Kadir AYDIN ile Davalı Erol MENGENE arasında görülmekte olan tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle, Geyve Orman İşletmesinde çalışan Davacı Kadir AYDIN'ın, ağaç alım satım işinden aylık kazancının sorulduğu 27/12/2013 tarih ve 2013/908 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Davacı Kadir AYDIN'ın, ortalama aylık kazancı, yaptığı inşaatların kapasiteleri ,sermaye yapısı, mal alım ve satış potansiyeli ile alış ve satışlarında vadeli veya peşin yapılması ve benzeri gibi bir çok değişken faktörlere bağlı olduğundan Meslek Komitemizce tespit edilememiştir. Davacı kişinin bağlı olduğu Vergi Dairesine verdiği bilançolar üzerinden sorgulanması gerekliliği kararını almıştır.11.02.2014.10

KARAR:2
                       
Komitemizce yapılan araştırma sonucu 01.01.2013 tarihinden ve 10.01.2014 tarihinden bugüne kadar (11.02.2014) olan dökme ve torba çimento satış fiyatında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibi olup talep eden üyelerimize bildirilmesine.11.02.2014.10

Değişim Tarihi :             Ambalajlı Çimento            Dökme Çimento 

01.01.2013 -01.04.2013   135,59 TL/Ton                    110 TL/Ton
                                      (KDV Hariç)                     (KDV Hariç)                                    

01.04.2013‘den itibaren     144,07 TL/Ton                  120 TL/Ton   
                                        (KDV Hariç)                   (KDV Hariç) 

03.06.2013‘den itibaren             -                              130 TL/Ton
                                                                             (KDV Hariç) 
31.07.2013‘den itibaren    152,50 TL/Ton                                  
                                      (KDV Hariç)                                   

12.09.2013‘den itibaren          -                              140,00 TL/Ton 
                                                                             (KDV Hariç)                              
12.11.2013‘den itibaren     178,00 TL/Ton                           -
                                        (KDV Hariç)                                
                                                    
10.01.2014‘ den itibaren           -                           150,00 TL/Ton 
                                                                            (KDV Hariç)                              

03.02.2014‘ den itibaren     186,40 TL/Ton                165,00/Ton
                                        (KDV Hariç)                   (KDV Hariç)                         

Haber Tarihi : 21/2/2014
Paylaş