KARAR:1
                    
Kanunen Sakarya İlindeki Vergi Dairelerine kayıtlı firmaların maliye mühürlü  resmi evraklarını (fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu v.b. gibi) Sakarya İlindeki matbaalara bastırmaları gerekirken, bazı firmalar İlimiz Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan özel izin alarak İzmit ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki matbaalarda resmi evraklarını bastırmaktadırlar. Bu durum İlimizdeki matbaacıların iş hacmini daraltmaktadır. Yönetim Kurulumuzun Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'yla görüşerek, verilen bu tür özel izinlerde kısıtlamaya gidilmesi hususunda girişimlerde bulunmasına talep etmekteyiz.11.02.2014.09                

KARAR:2
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.02.2014.09

KARAR:3                       
                     
Dilek ve temenniler dinlendi.11.02.2014.09                

Haber Tarihi : 21/2/2014
Paylaş