KARAR:1
                    
Odamıza gelen ve komitemize havale  edilen  T.C.Ankara 19.İş Mahkemesinin 2013/1258 esas sayı ve 13.12.2013 tarihli,  aylık ücret tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
                    
Dava konusu; enerji iletim hattının üst montaj işinde Halatçı, Montaj Usta Yardımcısı, Üst Montaj Ustası olarak çalışan kişilerin alabilecekleri ücret şu an yürürlükte olan asgari ücret olup, brüt 1,071.00-TL (BinyetmişbirTürkLirası) ve net 846.00-TL (Sekizyüzkırkaltı TürkLirası) aylık ücret alabileceklerinin İş Mahkemesine bildirilmesine.13.02.2014.09

KARAR:2
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.02.2014.09

                    
KARAR:3       
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.13.02.2014.09

Haber Tarihi : 21/2/2014
Paylaş