KARAR:1
                   
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 06/01/2017 tarih 69064893/54010100858/119 sayı, 20/01/2014 tarih  69064893/54010106074/465 sayı, 27/01/2014 tarih 69064893/54140115353/637 sayı, 31/12/2013 tarih 69064893/54160145308 sayı ve 16/01/2014 tarih 69064893-47-811/404 sayı, 07/02/2014 tarih 69064893/54150200025/917 sayı, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2014 tarih 42530962/10 sayı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 30/01/2014 tarih 11186901.02.952.99/216 sayılı yazısı, Söğütlü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kamulaştırmaya esas emlak rayiçleri ile Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nün 10/02/2014 tarih ve 52064503-750-1179 sayılı yazıları ile  Gürsoy ALAGÖZ'ün 13/02/2014 tarih ve  Bedrettin AKAR'ın 14/02/2014 tarihli arsa rayiç ve kira rayiç bedel tespitlerini talep ettikleri  yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Grubu Üyemiz (Evmark Ltd.Şti. ) Serkan KARTAL tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüklere ve şirketlere yazılı olarak bildirilmesine.19.02.2014.10
                   
KARAR:2
                   
Meslek Grubu üyelerimize yönelik olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun neler getirdiği (genel anlamda) hakkında pratik temel bir eğitim semineri verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.02.2014.10
                   
KARAR:3
                   
Meslek Grubu üyelerimize yönelik 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgilendirme semineri verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.02.2014.10
                   
KARAR:4
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.02.2014.10                   
                   
KARAR:5
                  
Dilek ve temenniler dinlendi.19.02.2014.10
Haber Tarihi : 27/2/2014
Paylaş