KARAR:1
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Hukuk Mahkemesi'nin 2013/1296 Esas Sayı ve 04/02/2014  tarihli yazısı ile talep ettiği, 2011 Yılı itibariyle 8 yıllık tecrübeli bir garsonun  alabileceği aylık ortalama ücretin ne olabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu 2011 Yılı itibariyle 8 yıllık tecrübeli bir garsonun  alabileceği aylık ortalama ücretin net  800 TL  ile 1000. TL arası olacağının  (sekizyüz ile bin TürkLirası arası),  adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.20.02.2014.09

KARAR:2

Bir önceki toplantıda sektörümüze yönelik düzenlenebilecek sertifikalı eğitim programları hakkında genel bilgilendirmede bulunan Yunus ÇİLOĞLU Anadolu Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Sevda ASLAN'ın çalışanlarımıza kısa vadeli eğitim programları düzenlenmesi hususunda sunum yapmak üzere Mart ayı toplantımıza eğitim birimimizce davet edilmesine.20.02.2014.09
 
KARAR:3
           
5.meslek komitesi olarak  Sakarya YURTBİR derneği önderliğinde ilimizde yer alan yurt ve öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları gidermek amacıyla 20 bin öğrencinin barınabileceği sosyal tesisleri içersinde barındıran bir yurt kampüsü projesini oluşturmak istemekteyiz. Bu hususta gerekli desteğin verilmesini yönetim kurulumuza arz ederiz.20.02.2014.09

Haber Tarihi : 27/2/2014
Paylaş