KARAR: 1            
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, bir kerestecilik şirketinde müdürlük yapan birisinin 2001 yılı Haziran ve Temmuz aylarındaki ortalama ücretinin ne kadar olduğunun sorulduğu 08/09/2009 tarih ve 2009/185 sayılı yazısı olup, görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda; bir
kerestecilik şirketinde müdürlük yapan birisinin 2001 yılı Haziran ve Temmuz aylarındaki ortalama aylık ücretinin net 1.500,00 (Binbeşyüz) TL olabileceği tarafımızdan tespit edilmiştir.30.09.2009.07
KARAR: 2            
Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin BALCI' nın toplantılara iştirak etmemesi nedeni ile Komite Asil Üyeliğinden düşürülerek yerine 2. Yedek Üye olan Eryetiş ŞAHİN' in davet edilmesine.30.09.2009.07
KARAR: 3            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.09.2009.07
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.30.09.2009.07
Haber Tarihi : 7/10/2009
Paylaş