KARAR: 1
Adapazarı Şeker Fabrikası'ndan çıkan kötü kokunun, aşırı gürültünün ve ayrıca
atıklarının Çark Deresi'ne boşaltılmasının önlenmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulmasının Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 2
Belediyenin yapmış olduğu “sıfır işgaliye” uygulaması ile ilgili, Meslek Komiteleri temsilcilerinin de alınarak Büyükşehir Belediyesi ile toplantı yapılmasına ve şu ana kadar Belediye ile bu hususta yapılan görüşmeler hakkında Komitemize bilgi verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 3
Şehrin çeşitli yerlerinde bulunan süs havuzlarında “legionella” hastalığına karşı önlem alınması konusunda yerel yönetimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasının Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 4
Özellikle boru üretimi yapan firmalar ve sanayici diğer birçok firma tarafından kullanılan bor yağlarının atığının bertaraf edilmesi ile ilgili yerel yönetimlerin uygulamalarının araştırılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 5
Şehir içme suyundan Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu son tahlil'in istenmesi hususunun ve ayrıca Üniversitenin bu konuda bir araştırmasının olup olmadığı hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
Kanalizasyona verilen yağların sisteme verilmeden önce ayrıştırılması ve geri dönüşümünün Belediyeler tarafından takibinin yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 7
Yüzme havuzlarının denetimi konusunda Sağlık İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi istenmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 8
SATSO Üyelerine özel indirim uygulayan otel, restoran, özel hastane gibi kuruluşlar hakkında Üyelerin bilgilendirilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 9
Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Odamızın Ekonomi Dergisi'nde Meslek Komitemizin iletişim bilgilerinin(satso.komite15@hotmail.com) yayınlanması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 10
Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek şehrimizde bulunan özel otoparkların kayıtlı kamera sistemine geçilmesi yönünde çalışmalar yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.09.10.2009.09
KARAR: 11
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.10.2009.09
KARAR: 12
Dilek ve temenniler dinlendi.09.10.2009.09
Haber Tarihi : 15/10/2009
Paylaş