KARAR: 1  
23. Meslek Komitesi olarak, Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerini makamlarında ziyaret edilmesine. İlk olarak 1' inci Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ile randevu alınarak ziyaretin gerçekleşmesine.12.10.2009.08
KARAR: 2
20 Ekim 2009 Salı günü grubumuzda bulunan “Hurdacılar” ile sorunların, görüş ve önerilerin tartışılacağı bir toplantı yapılmasına.12.10.2009.08
KARAR: 3  
Bir sonraki Meslek Komitesi toplantısına Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü'nün davet edilmesine.12.10.2009.08
KARAR: 4
Odamız Üyesi Banaş A.Ş.' ne Avukat bulundurma zorunluluğu hakkında bilgi verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.10.2009.08
KARAR: 5  
Odamız bünyesinde bulunan KOSGEB, KGF ve ABİGEM ile ilgili bilgilendirme broşürlerinin Meslek Gurubu Üyelerimize gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.12.10.2009.08
KARAR: 6
Artı Araştırma Firması'nın ulaşamadığı üyeler ile ilgili olarak Komitemiz çalışma yapmış olup, ulaşılamayan üyelere firmanın düzenlemiş olduğu bilgilendirme formlarının gurubumuz üyelerini ziyaret ederek doldurulmasına.12.10.2009.08
KARAR: 7  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.10.2009.08
KARAR: 8
Dilek ve temenniler dinlendi.12.10.2009.08
Haber Tarihi : 15/10/2009
Paylaş