Sayın Üyemiz, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun bazı hükümleri 50'den az çalışanı olan tehlikeli sınıf kapsamında bulunan iş yerleri için 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa'sı 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanun kapsamında, işyerinde istihdam edilecek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri çalıştırma zorunluluğu ise işyerinde çalışan işçi sayılarına göre peyder pey yürürlüğe girmesi planlanmıştır.

1.1.2013 günü 50'den çok çalışanı olan işyerleri için tamamen yürürlüğe giren yasa şimdi 2014 yılı Ocak ayında 50'den az çalışanı olup da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara giren işyerleri içinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2014 yılı Ocak ayından itibaren 50 işçiden az çalıştıran ve tehlikeli yada çok tehlikeli sınıflarında yer alan işyerleri için yürürlüğe giren yasa kapsamında, bu işyeri işverenleri işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacaklar. Ayrıca, işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecektir.

Kanun kapsamında tehlikeli yada çok tehlikeli sınıflarında yer alan işyeri sahibi üyelerimizin mağdur olmamaları için işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğuna dikkat etmeleri menfaatleri icabıdır.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Tehlikeli sınıfına giren işyerlerinden bazıları:

Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların bakım ve onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil)
Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)

Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı (kalorifer yakıtı, yakacak odun, vb.)
İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı
Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dahil)


Çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerinden bazıları

Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)
Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti
Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Haber Tarihi : 6/3/2014
Paylaş