Sayın Üyemiz,

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde ekli listelerde cins ve miktarları ile teknik detayları belirtilen D-100 Bağlantı Yolu Alt ve üst Yapısı ile Sokak Aydınlatması, mevcut saha içi yollarından 1Nolu yoldaki orta refüjün kaldırılması ve orta refüj üzerindeki mevcut aydınlatma şebekesinin deplasesi ile 2. OSB Binder ve aşınma tabakası yapım iş ve işlemleri yaptırılacak olup, bu iş ve işlemler için teklif vermek isteyen üyelerimiz için teklif verme süresi 14/02/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. İsteklilerin, tekliflerini Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne kapalı zarf usulünde teslim etmeleri gerekmektedir.

İstekliler, teklif vermeye ilişkin ek'li listelerdeki hususlarla ilgili olarak Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden bilgi alabilirler.

Saygılarımla

Uğur TIN
Genel Sekreter

Ekler: 
Teklif verebilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
Birim Fiyat Cetvelleri
Projeler
Teknik Şartnameler

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde ilgili Personel: Nilsu KAHRAMAN
Tel: 0264 654 58 33 -34
Fax: 0364 654 58 35 
Email: nilsukahraman@s2osb.org.trEklere ulaşmak için tıklayınız.
Haber Tarihi : 6/3/2014
Paylaş