KARAR: 1      
Meslek Gurubumuzda kayıtlı bulunan Sigorta Acentesi Üyelerimize Oda kimlik kartı çıkarılması için gerekli çalışmanın Komitemizce yapılmasına.19.10.2009.11
KARAR: 2      
Üyelerimizin birbirleri ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri için güncellenmiş üye listemizin meslek gurubumuzda kayıtlı bulunan sigorta acentelerine mail yoluyla gönderilmesine.19.10.2009.11
KARAR: 3      
Ekim ay'ı Meclis Toplantısında yapılacak sunum hakkında çalışma yapıldı.19.10.2009.11
KARAR: 4      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.10.2009.11
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.19.10.2009.11
Haber Tarihi : 22/10/2009
Paylaş