KARAR:1

Kömür depolarının ruhsatlandırılması konusunda Adapazarı Belediyesi kalıcı ruhsat vermemekte ama Serdivan ve Erenler Belediyeleri bu konuda kalıcı ruhsat vermekte aynı uygulamanın Adapazarı Belediyesi tarafından da yapılması talebimizin Adapazarı Belediyesine yazılmış olup bu konuda yetkinin Sakarya Büyükşehir Belediyesinde olduğu tarafımıza bildirildi. Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi nezdinde Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına ayrıca konuyu görüşmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Meslek Komitemizce ziyaret etmek üzere Odamız Özel Kalem Servisince randevu alınmasına.06.03.2014.11  

KARAR:2

İlimizin 1.Derecede Deprem Bölgesinde olması ve 6331 Sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında da Odamız üyelerinin bir çoğunun  1.derecede riskli gruba girmesi nedeniyle “sertifikalı ilk yardım eğitimi” alınması gerektiğinden, Odamız İktisadi Araştırma Servisimizce TOBB'a, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalanarak bu kapsamda sözkonusu sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin Odalarca da verilebilmesiyle alakalı yazı yazılmasına, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğüyle ayrıntılı   görüşme yapılması amacıyla Komitemizce Genel Sekreterin de katılımıyla görüşme yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.03.2014.11   

KARAR:3        

Gebze TSE Bölge Müdürü N.Koray ÖZATAY, Sakarya TSE Müdürü Fahrettin DURAN ile Sakarya TSE Uzmanı Şefik DEĞİRMENCİ,  Meslek Komitemiz üyelerine akaryakıt istasyonları için istenilen TSE belgeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.06.03.2014.11     

KARAR:4

Kimya Mühendisi Hande ŞANLI, Meslek Komitemiz üyelerine yönelik 6331 Sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu hakkında genel bilgilendirmede bulunmuştur.06.03.2014.11  

KARAR:5

Adapazarı Belediye Başkanlığından gelen kömür depolarına kalıcı işyeri ruhsatı verilmesiyle alakalı cevabi yazısı görüşüldü, malumat hasıl olduğuna.06.03.2014.11   

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.03.2014.11  

KARAR:7

Dilek ve temenniler dinlendi.06.03.2014.11  

Haber Tarihi : 12/3/2014
Paylaş