Odamız 18.Meslek komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;
                    
KARAR: 1
             
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşümle ilgili olarak varolan Kentsel Dönüşüm Ofisini'nin uzman ve tecrübeli yeterli sayıda ekip ile yapılandırılması,                   
            
Yenileme alanlarında 1/5.000 ve 1/1000'lik imar planlarında plan notlarına 5.000 m2 ve/veya ada bazında yapılaşma şartı getirilmesi suretiyle kentsel dönüşümün önünün açılması sağlanmalıdır.
            
Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşümün nasıl uygulanacağı Sakarya'da riskli alan çokluğundan dolayı kentsel dönüşümün sırf Belediye aracılığıyla yapılması mümkün değildir. 
            
Kentsel dönüşümün bütünsel olarak tamamlanması ancak bu şekilde mümkün olacaktır.
            
Görüşlerimizin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na iletilmesi ve paylaşılmasını arz ederiz.26/03/2014.10
            
KARAR:2
           
Meslek Komitemize havale edilen, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün, Sakarya Adliye Hizmet Binası iç mekan duvar ve tavanlarının, hizmet alımı yoluyla boyanmasına ilişkin ihalenin yaklaşık maliyet tespit çalışmaları için (toplam 13.843m2  alanın)  boyacı  ustasının yaklaşık  m2 işçilik maliyetini talep ettiği 06/03/2014 tarih ve  2014/274 Muh. Sayılı yazısı görüşüldü.

Birinci kalemi  :Boyacı Ustası İşçilik                 : 2,00-TL/m2 +K.D.V.

İkinci Kalemi   :Su Bazlı Astar (Renksiz)              : 3,00-TL/m2+K.D.V.

Üçüncü Kalemi   :Su Bazlı Duvar Boyası (Plastik-Mat)   : 5,00-TL/m2+K.D.V.
                      
(1 kat astar, 2 kat plastik boya ve işçilik dahil m2'si: toplam:K.D.V.10,00-TL) olarak adı geçen kuruma bildirilmesine.23/03/2014.11

Haber Tarihi : 2/4/2014
Paylaş