KARAR:1
                
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C.Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/1033 esas sayı  ve  28/02/2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; 16  yıllık  bir satış görevlisinin (pompa görevlisi) 30.03.2013 tarihi itibariyle alabileceği  aylık   ücretin,  belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.03.04.2014.12
   
KARAR:2
                
Bilgi İşlem Memuru Hakan İRİS'in, Meslek Komitemizin  yeni web sayfamızla ilgili önerilerine istinaden yapılan çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulundan havaleli 18/03/2014 tarihli yazısı görüşüldü.
   
Yapılan web sitesi çalışmaları Komitemizce memnuniyetle karşılanmıştır, Yönetim Kurulumuz nezdinde çalışanlara teşekkür ederiz.03.04.2014.12
   
KARAR:3        
  
“Pompacı LPG Eğitim Sertifikası”  Programlarının, meslek grubu üyelerimizin ihtiyaçlarının olması halinde Odamız İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisince taleplerinin toplanıldığı ve periyodik olarak düzenlenebileceği hususunun Odamız web sayfasındaki Komitemiz duyurular kısmında yer alması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03.04.2014.12
   
KARAR:4        
   
Odamız Meclis toplantılarının gündeminin son maddelerinde olan “MESLEK KOMİTELERİNİN SORUNLARININ GÖRÜŞÜLMESİ” maddesinin Meclis gündeminde ilk maddelerine alınması ve Meslek Komitelerince alınan önemli ve diğer Komiteleri ilgilendirebilecek kararların sunumun yapılması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03.04.2014.12
   
KARAR:5
   
Odamızca TOBB'a yazdığımız “sertifikalı ilk yardım eğitimi” verilmesi talebimiz ve gelen cevabi  yazısı görüşüldü.
   
Malumat hasıl olduğuna.03.04.2014.12
   
KARAR:6
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.04.2014.12 
   
KARAR:7
               
Dilek ve temenniler dinlendi.03.04.2014.12
Haber Tarihi : 10/4/2014
Paylaş