KARAR:1

Belediye sınırları dışında yer alan meskenler DASK'a tabi değildir. Ancak değişen Büyükşehir Kanununa göre tüm il sınırları Büyükşehir Belediye sınırları içine dâhil edilmiştir.

Bu duruma göre Sakarya'da uygulanacak olan DASK'a tabi alanlar ile ilgili DASK Kurumundan bilgi alınması ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin değişen imar alanı ile ilgili bilgi alınması için Ticaret Servisimiz tarafından yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:2

Ağır hasarlı araçların sigorta şirketleri tarafından satış yapılarak tekrar piyasaya çıkarılması sonrasında kasko sigortası yapmaktan imtina etmektedirler. Sigorta şirketleri tamir ettirilip tekrar trafiğe çıkarılacağını bilerek hasarlı araçları satıp ticari kazanç elde etmelerine rağmen, bu araçları kasko sigortası yapmaktan imtina etmektedirler.

Konu ile ilgili Hazine Müsteşarlığına Ticaret Servisimiz tarafından yazı yazılarak düzenleme talebinin bildirilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:3

Kısa süreli iptal poliçeleri ile ilgili olarak 20.09.2013 tarihinde komitemiz tarafından alınan karar doğrultusunda Hazine ve SAİK ile yapılan yazışmaların örneklerinin de eklenerek Türkiye Sigorta Birliğine konu hakkında Ticaret Servisimiz tarafından bilgi yazısı yazılarak birliğin bu çalışmalara destek olması hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:4

Komitemizin talebi ile 03.03.2014 tarihinde Odamız tarafından Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğüne yazılan DRS Global Sağlığın kanunsuz faaliyetleri ile ilgili olarak Sigortacılık Genel Müdürlüğünden gelen kanunsuz faaliyetin durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ile ilgili cevabi yazısı ve basın duyurusunun komitemize bağlı üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulması. Ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanlığımız tarafından ülke çapında engellenen bu kanunsuzluk ve konu hakkında vatandaşların uyarılarak bu ve buna benzer tuzaklara düşmelerinin önlenmesi için basın açıklaması yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:5

Komitemizin son dönemde Yönetim Kurulumuzun desteği ile ülke çapında 5684 sayılı kanuna aykırı faaliyetler sonucunda GSM şirketi aracılığı ile yapılan faaliyetin önlenmesi ve yine ülke çapında DRS Global Sağlık aracılığı ile telefon üzerinden yapılan kanuna aykırı faaliyetlerin önlenmesi örnek olaylardır.

Bu ve buna benzer konularda tüm Odaların ve ilgili meslek komitelerinin daha faal olması amacı ile bilgilendirilmesi için TOBB'a bağlı tüm Odaların ilgili meslek komitelerine Ticaret Servisimiz tarafından yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:6

Komitemize bağlı üyelerimizin istihdam maliyetlerini azaltmak ve iş alım süreçlerinin de değerlendirileceği, İşçi Bulma Kurumundan yetkililerin de olacağı bir semineri ileri tarihte İktisadi Araştırma Servisimizce Odamızda yapma hususunun yönetim kuruluna arzına.03.04.2014.11

KARAR:7

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen TOBB'un  teminat bulunamayan riskler ile ilgili 31.03.2014 tarih ve 6746 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.03.04.2014.11

Haber Tarihi : 10/4/2014
Paylaş