KARAR:1
             
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın, şikayete konu yatak ile ilgili Odamızdan konusunda uzman bilirkişi talep ettiği 12/03/2014 tarih ve M.54.0.İÖİ.1.01 sayılı yazısı görüşüldü.
             
GNY Pazarlama Eksperi Özkan MEMOĞLU'nun görevlendirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.09.04.2014.11
  
KARAR:2
              
Komitemizin de iştirak ettiği, Gebze Ticaret Odası'nda, 13 Mart 2014 Perşembe Gün kü,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA)'nın hizmet alanını kapsayan illerin Ticaret ve Sanayi Odaları “Orman Ürünleri ve Mobilya Meslek grubu üyeleriyle gerçekleştirilen “Sektörel İşbirliği ve Mobilya İhtisas OSB'deki son durumu”nun görüşüldüğü toplantıyla ilgili genel değerlendirmeler bulunuldu.
              
Bir sonraki toplantının 2014/Haziran Ayı içerinde kesin tarihi daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere, Odamız 08. ve 26.Meslek Komiteleri ev sahipliğinde,  Meclis Salonumuzda yapılması, misafirlere verilecek ikram-içecek ve yemek bedellerinin Odamız Bütçesinden karşılanması  teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.09.04.2014.11
             
KARAR:3
               
Meslek Komitemizce, düğün ve sünnet cemiyetlerinde düzenlenen konvoylarda sürekli korna çalınması dolayısıyla yaşlı, hasta ve çocuklarının rahatsızlandıklarını ve trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulundukları gözlemlenmiştir.
               
Yönetim Kurulumuzca konu hakkında gerekli makamlara yazı yazılmasına.09.04.2014.11
             
KARAR:4
             
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.04.2014.11
              
KARAR:5
              
Dilek ve temenniler dinlendi.09.04.2014.11 
Haber Tarihi : 25/4/2014
Paylaş