KARAR:1
            
Komitemizce yapılan araştırma sonucu 01.01.2013 tarihinden ve 10.01.2014 tarihinden bugüne kadar (24.04.2014) olan dökme ve torba çimento satış fiyatında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibi olup talep eden üyelerimize bildirilmesine.24.04.2014.12

Değişim Tarihi :                      Ambalajlı Çimento    Dökme Çimento 
01.01.2013 -01.04.2013          135,59 TL/Ton           110 TL/Ton
                                             (KDV Hariç)              (KDV Hariç)                                    

01.04.2013  ‘  den itibaren      144,07 TL/Ton             120 TL/Ton   
                                             (KDV Hariç)              (KDV Hariç) 

03.06.2013 ‘ den itibaren                 -                        130 TL/Ton
                                                                              (KDV Hariç) 

31.07.2013 ‘ den itibaren         152,50 TL/Ton                  -                
                                              (KDV Hariç)                                   

12.09.2013‘ den itibaren                -                          140,00 TL/Ton 
                                                                               (KDV Hariç)                                

12.11.2013‘ den itibaren          178,00 TL/Ton                     -
                                             (KDV Hariç)                                
                                                    
10.01.2014‘ den itibaren                      -                    150,00 TL/Ton
                                                                              (KDV Hariç)                                

03.02.2014‘ den itibaren         186,40 TL/Ton               165,00/Ton
                                            (KDV Hariç)                  (KDV Hariç)                                
 
08.02.2014‘ den itibaren         203,40  TL/Ton                    -
                                            (KDV Hariç)

15.03.2014‘ den itibaren                -                            180,00/Ton 
                                                                               (KDV Hariç)                                
 
KARAR:2

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 24-03-2014 tarihli eski şehir stadının bulunduğu alanın  nasıl kullanılacağı ile yazımıza cevabi yazısı görüşüldü.

İlgili yazıda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alanın konut +ticaret alanı olarak ve yapılaşma şartları Emsal :2,5 Hmax  serbest şekilde planlanmış olduğu “ cevabına istinaden bu kararın tüm şehirdeki alanlara  emsal teşkil etmesi hususunda komitemiz ve yönetim kurulumuzla Ankara'ya gidilerek  ilgili kurumlar nezdinde lobi çalışmalarında yapılmasına.24.04.2014.12

Haber Tarihi : 2/5/2014
Paylaş