KARAR:1

Meslek grubumuz üyesi S.S.Sahil Yolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Karasu Aşağı İncilli Mahallesi bulunan arsasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karasu Belediyesi'nin görüşü alınarak yapılan 1/25.000'lik Çevre Düzeni İmar Planında konut alanı olarak gösterilmektedir. Kooperatif yöneticileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne (ekteki) 18/04/2014 tarih ve 3929 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuş olup  hem kooperatifimizin hem de üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunda Odamızca kooperatif arsasının eski sanayi imarlı durumunda kalması için gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına. 29.04.2014.11

KARAR:2                 

Mesleki sorunlar tartışıldı.29.04.2014.11

KARAR:3                 

Dilek ve temenniler dinlendi.29.04.2014.11

Haber Tarihi : 8/5/2014
Paylaş